Quins avantatges ofereix omplir les llantes amb nitrogen?

L’ompliment de llantes amb nitrogen és un servei que ha tornat bastant comú, moltes persones opinen que es tracta d’una moda, d’altres en canvi afirmen que ofereix més beneficis que l’ompliment amb aire; en el present post fem una anàlisi d’això per veure en realitat quins són els avantatges que ofereix omplir les llantes amb nitrogen.

Un dels avantatges més evidents que ofereix el inflat amb nitrogen és que permet mantenir l’engròs temps una pressió correcta d’inflat, el que permet que es mantinguin una pressió estable per espai de sis mesos, mentre que l’ompliment amb aire la pressió es manté per uns 30 dies.

El nitrogen permet a més que la llandes mantinguin una pressió estable a diferents temperatures, la qual cosa permet que els pneumàtics mantinguin una pressió constant quan estan freds o calents, val destacar que quan s’inflen amb aire la pressió pot variar fins a 2 lliures de diferència de fred a calent.

Això es deu al fet que les molècules de nitrogen són més grans que les de l’oxigen, això fa que la pressió de inflat es mantingui per molt més temps, així com en cas de punxat permet que la llanta es desinfli més lentament; a més la densitat del nitrogen és molt poc variable als canvis de temperatura, de manera que la pressió es manté constant quan el pneumàtic està fred o calent.

Un altre avantatge que cal sumar al inflat amb nitrogen és que evita es produeixi oxidació a les parets internes del cèrcol, ja que en estar fetes de metall el contacte amb les aire els causa oxidació.