Mètodes per netejar els injectors

Els injectors s’encarreguen que a cada cilindre arribi la quantitat de combustible necessària en tot moment per garantir el funcionament òptim del motor, per a això de repartir el combustible homogèniament a través de polvoritzacions exactes.

Per garantir el seu funcionament adequat cal netejar els injectors periòdicament, ja que a causa de les impureses contingudes en el combustible i les altes temperatures a què treballen poden acumular brutícia que afecti el seu funcionament, causant falles en el motor com estirades, tusts o excés de producció de fum.

Hi ha diverses alternatives per a la neteja dels injectors, la qual s’ha de fer considerant les recomanacions del fabricant, els quals en general recomanen netejar-los cada 50.000 km.

Una de les formes que més comunament s’empra per netejar els injectors és afegir un additiu especialment formulat al dipòsit de combustible, allí es barreja amb el combustible i en passar pels injectors neteja les impureses presents, és un mètode senzill i econòmic, però no és molt efectiu, ja que no garanteix s’actuï directament sobre el problema que presenti l’injector.

La neteja per escombrat és un mètode més efectiu, s’acoblen uns tubs al sistema d’injecció, a través dels quals s’introdueix el líquid netejador mentre el motor està en funcionament, un cop el líquid s’esgota s’apaga el motor; a més dels injectors la neteja d’escombrat permet netejar també la cambra de combustió, les vàlvules i el sensor d’oxigen.

Un altre mètode que es pot emprar és la neteja per ultrasò, per això s’han de desmuntar els injectors per col·locar-los és un banc de prova per tal de determinar que falles presenta, després es procedeix a solucionar els problemes que presenta cada injector, és un mètode molt efectiu, però el seu cost és molt més gran.