Què necessitem per conduir un cotxe sense carnet?

Els cotxes sense carnet són uns vehicles ultra compactes i de poca potència que pot albergar entre dues i quatre places, malgrat la seva mida, de la mateixa manera s’han de complir uns requisits per conduir-los.

Com a característiques tècniques, aquests petits vehicles també coneguts com a quadricicles lleugers, compten amb una potència de 5 CV, cilindrada de 50 cc, velocitats que oscil·len els 45 km/h i una massa que no excedeix els 350 kg.

Requisits bàsics per conduir un cotxe sense carnet

Com que tot vehicle de motor és necessari tenir un permís i complir certs requisits per al seu maneig, alguns d’aquests són.

  • Edat mínima de 15 anys.
  • Presentar una prova psicotècnica en un centre autoritzat.
  • Aprovar la prova teòrica de 20 preguntes.
  • Aprovar un test de conducció que inclogui canviar el sentit de la marxa utilitzant les velocitats de front i cap enrere en un espai delimitat. Estacionar-se i treure el vehicle de forma perpendicular, diagonal o en línia usant totes les marxes, tant en pla com en pendents.

S’admeten els carnets per a motocicletes A1, A2 i A. Com també el B de conduir cotxes. A més d’aquest document també cal el permís de circulació i la targeta d’inspecció tècnica.

Aquests vehicles lleugers es troben lliures fins a complir 4 anys de la primera matricula, després han de passar per la ITV cada dos anys. A més de forma obligatòria han d’incloure una assegurança de responsabilitat civil que protegeixi de danys a tercers.