Quan cal canviar les pastilles de fre?

El sistema de frens és de vital importància per a la seguretat tant dels ocupants del cotxe com dels tercers que transiten per la via, amb l’ús i el pas del temps els frens pateixen desgast significatiu, pel que es fa necessari canviar de manera periòdica les pastilles i en algun moment els discos de fre.

No es pot estimar de manera exacta a què quilometratge cal canviar les pastilles o els discos de fre, a causa que això depèn del model del cotxe i el nivell d’ús que tingui el sistema de frens; cal considerar que a la ciutat es produeix una major despesa de les pastilles de fre que quan es viatja per carretera, això es deu a les contínues frenades.

Per norma general després dels 25.000 km en ús s’ha de controlar el desgast de les pastilles de fre, considerant que les pastilles del davant sempre tenen un major desgast, es pot dir que el desgast és el doble que el de les pastilles del darrere.

Val esmentar que els cotxes actuals compten amb un testimoni que indica el desgast dels frens activant un senyal en el panell d’instruments, la qual ens indica que les pastilles estan arribant al seu límit d’ús, cal llavors anar al taller per a revisar-les i de ser necessari canviar-les immediatament.

Si el cotxe no compta amb un sensor de desgast de frens es poden revisar les pastilles del davant i observar el seu gruix, a més moltes pastilles quan arriben al seu nivell de màxim desgast emeten un grinyol particular, és important canviar les pastilles de fre ja que quan es desgasten massa tendeixen a ratllar i desgastar els discos de fre.