En què consisteix la seguretat viària?

Al moment de conduir, és molt important manejar amb precaució, per així poder evitar accidents a la via que atemptin contra la teva vida i la de les altres persones involucrades a l’accident. Per això, el dia d’avui us explicarem en què consisteix la seguretat viària i per a què serveix.

Quina és la finalitat de la seguretat viària?

Per seguretat viària fem referència a totes les accions i activitats que fan referència a la cura i precaució dels conductors de vehicles i motos quan estan manejant a la carretera. Per mitjà d’aquestes activitats, es poden prevenir i evitar en absolut accidents de trànsit i, com a conseqüència, morts o incapacitacions.

La seguretat viària no només es pot reduir a les accions per respectar les normes de trànsit i evitar accidents, sinó també a les accions establertes per les autoritats per controlar l’accionar humà al moment de conduir a la via pública. Per això, les normatives de trànsit també involucra aquest tipus de legislacions.

En qualsevol cas, la finalitat imprescindible de la seguretat viària és proporcionar suport i seguretat a les persones que constantment surten al carrer i es traslladen manejant els propis vehicles. Encara que per això, també cal tenir precaució i cura al moment de manejar.

Alhora, és recomanable utilitzar l’equipament corresponent, especialment en el cas de les motos. Aquest equipament està compost pel casc de seguretat i, si cal, guants i jaquetes protectores.