Dos elements importants a revisar periòdicament a les motocicletes

Les motocicletes s’han convertit és un vehicle urbà de gran utilitat, fins i tot una enorme quantitat de persones la utilitzen com a mitjà de treball, gràcies a la seva versatilitat i gran economia, la moto com tot vehicle necessita de revisions i ajustos per garantir el seu funcionament, molts els quals es poden fer a casa o al nostre propi garatge sense necessitat d’acudir a un professional.

Una de les operacions bàsiques que s’ha de realitzar a tota motocicleta és revisar el nivell d’oli del càrter, per garantir que estigui al nivell òptim que indica el fabricant, el models més moderns compten amb un ull de bou al càrter o en dipòsit d’oli per revisar el nivell; es recomana no ultrapassar el límit màxim establert pel fabricant.

Comprovar l’estat de les rodes és una altra operació bàsica a realitzar de manera quotidiana, ja que unes rodes molt gastades, amb poc aire o molt inflades, són un factor de risc que pot ocasionar algun accident, s’ha de revisar la pressió per verificar que sigui la indicada pel fabricant, això s’ha de fer en fred, ja que en escalfar l’aire contingut augmenta la pressió i això pot resultar dada alterat.

Els pneumàtics molt desgastats representen un gran risc, la llei indica que cal canviar-los quan la profunditat del dibuix és inferior a 1,6 mm., És important també revisar que la goma no s’hagi encartonat o que no presentin esquerdes o deformacions, es recomana canviar-los per pneumàtics nous originals i no fer servir cautxús reciclats.