, ,

Una perspectiva correcta permet anticipar amb més avantatges en la via

Conduir és un art i una destresa que s’adquireixen amb la pràctica. Cada conductor té certes fórmules de adaptar-se al maneig del seu cotxe i les va desenvolupant amb el temps davant del volant, moltes apreses en les seves classes de maneig on es reben les recomanacions claus i normes de trànsit a complir.

No obstant això, molts conductors no desenvolupen una visió àmplia de les vies al conduir, aspecte que els permet observar amb més seguretat com es presenta la dinàmica a la carretera i com ha d’actuar de forma anticipada per evitar accidents.

Per conduir de manera correcta cal més que comptar amb sabers tècnics, pràctics i teòrics. Es tracta de desenvolupar la perícia en altres cursos posteriors als bàsics, per aprendre detalls de com s’ha d’observar la via de manera àmplia i mai tan a prop ja que només podrà veure el que està a prop del carril de circulació del seu cotxe.

En aquest sentit, els conductors amb experiència desenvolupen la capacitat d’observar amb una perspectiva correcta i homogènia cap a l’horitzó de la via, per comptar amb major nivell de seguretat amb els vehicles que van endavant i per poder reaccionar amb avantatges a l’anticipar adequadament davant un imprevist a la via i evitar accidents.

Els que poden observar amb una vista de 100 o 150 metres enfront del seu recorregut a la via, tenen major domini del que passa per controlar els canvis i prestar més atenció als senyals amb més temps.