Un mètode senzill per canviar els cables de bugies

Tot i que els models més nous de cotxes no facin servir cables de bugies, encara hi ha moltíssims cotxes que els utilitzen, per la qual cosa és important conèixer com canviar els cables de bugies, ja que en algun moment necessitem fer-ho.

Canviar els cables de bugies és un procediment senzill, però cal prendre algunes precaucions, per començar cal desconnectar la bateria del cotxe i esperar que el motor estigui fred, així es garanteix que els cables no tinguin corrent o que no estiguem exposats a possibles cremades.

És important revisar les especificacions del cotxe per conèixer el tipus de cables de bugies que fa servir, així es podrà adquirir els cables adequats, si no es fa servir el kit específic per al cotxe, cal mesurar la longitud dels cables per adquirir uns que siguin de la mateixa mida, ja que uns cables massa llargs són tan poc funcionals com uns curts.

Alguns cables es pot retirar amb facilitat, altres necessiten d’una pinça per extreure’ls, per la qual cal considerar comptar amb aquesta eina; el cable s’ha de retirar tant de l’extrem que va a la bugia com el que es connecta a la bobina o distribuïdor; s’ha de llençar sempre del maneguí de goma per evitar fracturar el cable; cal revisar que no compten amb un sistema de fixació addicional.

Cal prendre nota de l’ordre en què estan col·locats els cables abans de retirar-los, perquè en col·locar els nous es faci en el mateix ordre, també es pot anar traient un a la vegada i es col·loca immediatament el cable nou per evitar confusions; cal considerar que col·locar els cables de forma incorrecta pot causar danys al motor al moment d’encendre’l.