,

Tips per mantenir a punt el motor del nostre cotxe

El motor per així dir-ho és la part essencial del nostre cotxe, quan comença a fallar ens causa grans problemes i en general reparar costa bastants diners, de manera que per allargar la vida del motor cal mantenir-ho a punt, la qual cosa s’aconsegueix amb un manteniment i cures adequades, seguidament et deixem alguns tips que t’ajudaran amb la cura del motor.

  • El canvi regular de l’oli del motor i el seu filtre, així com dels filtres de gasolina i aire, és important per evitar que es produeixin desgastos en els seus components interns per falta de lubricació o per la presència de residus, cada fabricant estableix el tipus de oli i la quantitat de quilòmetres al fet que cal fer el canvi, pel que s’ha de prestar atenció a això.
  • A més de l’oli de motor, el cotxe utilitza altres fluids com l’oli hidràulic de la caixa de canvis, el líquid de frens i l’anticongelant, aquests líquids han d’estar al nivell indicat, de manera que s’han de revisar periòdicament, si algun d’ells es gasta de manera anormal s’ha de revisar el cotxe per veure on es troba la fugida i solucionar-per evitar danys.
  • Utilitza el combustible del octanatge adequat per al motor del nostre cotxe és molt important per a conservar-per més temps, si es fa servir d’un octanatge menor el motor tendirà a treballar de manera forçada i es produiran pistoneos, a més augmentaran els residus produïts pel cremat del combustible a l’interior del motor.