Les normes de trànsit i el seu obligat compliment

El trànsit és considerat com un fenomen social, a causa de que la circulació implica compartir un espai en el qual es interactua amb altres conductors i amb vianants que fan ús de les vies públiques que són considerades un bé comú, pel que és necessari comptar amb una correcta regulació legal que faciliti es pugui transitar d’una manera responsable i segura.

Les normatives de trànsit contenen programes de formació que permeten als conductors i vianants accedir a tota la informació necessària per conduir dins dels límits que estableix la llei, estan regulades per una sèrie de principis que garanteixen un sistema de trànsit eficaç que possibilita la convivència entre qui utilitzen les vies públiques.

Inclouen a més sistemes de penalització per sancionar aquelles persones que incompleixin l’establert en aquestes normatives, per descomptat la sanció es dóna d’acord a el nivell de la falta comesa i la periodicitat amb què es cometi.

Les normes de trànsit no són un sistema estàtic, per contra, estan en evolució constant per garantir el compliment del seu objectiu fonamental que és garantir la seguretat viària, minimitzant la incidència d’accidents.

Per això cal que conductors prenguin consciència que per garantir una conducció còmoda i segura cal que es compleixi amb totes les normatives de trànsit establertes, respectant en tot moment els drets dels altres conductors i vianants que fan ús de les vies públiques.

El Reglament de Trànsit busca garantir que tots els conductors que transiten amb els seus cotxes per la via pública, estiguin capacitats per fer-ho i compleixin amb totes les normatives vigents.