La vital importància dels senyals de trànsit per a una conducció segura

Els senyals de trànsit són signes que es col·loquen en diferents llocs de les vies pública per oferir informació als conductors i vianants que transiten per carreteres i camins; des de l’any 1968 existeix a Europa una Convenció sobre els senyals de trànsit que ha possibilitat l’estandardització de símbols i senyals per facilitar la conducció i augmentar la seguretat viària.

Quan es condueix un cotxe s’ha de fer de manera prudent als nivells de velocitat permesos i respectant els senyals de trànsit; tot i que vam crear conèixer la via i els senyals existents pot passar que en un determinat moment ens trobem amb senyals de trànsit transitòries de prevenció, les quals ens adverteixen sobre una situació viària temporal o inesperada.

Com per exemple que cal fer un desviament, que un carrer o carretera està tancada o només es pot transitar per un únic carril, fins i tot moltes vegades trobem banderillers que ens indiquen que hi ha treballadors fent tasques de manteniment o reparació en un determinat tram de la via.

És molt important que com a conductors prenguem consciència de la importància d’estar atents i atendre tots els senyals de trànsit, ja que passar-les per alt pot portar-nos a causar accidents, que fins i tot poden ser molt greus.

Val recordar que les condicions en una via pública poden canviar en pocs minuts, per tant sempre és responsabilitat de l’conductor estar atent a qualsevol situació que pugui limitar la conducció segura de el cotxe, per la qual cosa cal crear l’hàbit de respectar tots els senyals de trànsit per garantir la nostra seguretat i la dels altres conductors i vianants que transiten a la via.