Els cables de bugies i la importància de la seva revisió periòdica

Els cables de bugies o de distribució s’encarreguen d’unir les bobines d’encès o el distribuïdor amb les bugies, garantint la transmissió del corrent necessari perquè aquestes puguin crear l’espurna suficient per generar la combustió en cada cilindre que permet que el motor del cotxe pugui funcionar.

Moltes vegades es tendeix a pensar que els cables de bugies són elements bastant simples que no requereixen manteniment o que la seva vida útil és molt perllongada, però amb el pas el temps tendeixen a deteriorar afectant el normal funcionament del motor del cotxe, augmentant fins i tot el consum de combustible.

Aquests cables són necessaris perquè es produeixi una espurna de nivell òptim en cada bugia, el sistema d’encès del cotxe funciona amb alta tensió, de manera que es necessita d’entre 10.000 i 30.000 volts perquè es produeixi l’espurna adequada.

Quan els cables de bugies es deterioren pot ser que no transportin el corrent elèctric necessari perquè es generi una espurna òptima, el que pot causar que es presentin vibracions en el motor a causa de la mala combustió del carburant, el que més produeix un major nivell de contaminació.

Per això cal revisar de forma periòdica per verificar que no es presentin esquerdes o algun tipus de trencaments en el cable o els caputxons que els uneixen amb les bugies o amb les bobines o el distribuïdor, val recordar que el recobriment aïllant s’encarrega de protegir a l’conductor dels agents externs perquè no es produeixi cap interferència elèctrica.

També és important verificar que no freguin amb cap peça o element que pugui causar desgast en la coberta i acabi per deteriorar el cable; cal revisar el manual del cotxe o de fabricant per saber quan cal fer el canvi dels cables de bugies.