Consells per a la cura de l’aire condicionat del cotxe

L’aire condicionat del cotxe és un element fonamental quan les condicions climàtiques fan que hàgim d’estar exposats a altes temperatures, les quals se senten amb més intensitat quan estem enmig del trànsit, per la qual cosa cal evitar que qualsevol falla o dany l’afecti , seguidament volem deixar alguns consells per a la seva cura.

Quan l’aire condicionat està en funcionament s’han de mantenir tancades totes les finestretes, això permet que la temperatura interior del cotxe arribi a la temperatura ideal, així els components del sistema de refredament no es veuran forçats a treballar en excés, el que ajuda allargar la seva vida útil.

Quan es transita a altes velocitats no s’ha d’encendre l’aire condicionat, el més recomanable és esperar quan es faci una parada, per evitar que el compressor d’arrencada en fred ho faci de manera brusca, ja que podria no lubricar de manera correcta alguns dels components seus components interns; els models més recents de cotxe inclouen sensors per protegir el sistema d’aire condiciona d’aquest tipus d’accions.

L’aire condicionat del cotxe s’ha d’encendre almenys un cop per setmana això permet que tant el gas com els fluids lubricants circulin per tot el sistema, així es mantenen lubricats tots els components interns.

Els filtres s’encarreguen d’evitar que tota mena d’impureses entrin al sistema, garantint que l’aire que circula sigui net, per la qual cosa és recomanable canviar-los periòdicament d’acord a les recomanacions del fabricant, així s’evita que el sistema de refredament produeixi males olors o pugui causar al·lèrgies o malalties respiratòries.